Khói đen mù mịt bốc lên từ Tràng Tiền Plaza

Khói đen mù mịt bốc lên từ Tràng Tiền Plaza

Videos

Khói đen mù mịt bốc lên từ Tràng Tiền Plaza

14:35' - 03/04/2021

Khói đen mù mịt bốc lên từ Tràng Tiền Plaza

Video