Videos

Kích cầu tiêu dùng nội địa

09:20' - 18/06/2020

Thời điểm sau dịch Covid-19, kích cầu tiêu dùng là một trong những biện pháp hiệu quả để giúp khơi thông và tái cấu trúc nền kinh tế đất nước. Việc mở cửa sớm thị trường, đặc biệt là thị trường trong nước sẽ giúp các doanh nghiệp vào cuộc tái khởi động.

Video