Một năm thu hoạch buồn của ngành điều Việt

Một năm thu hoạch buồn của ngành điều Việt

Videos

Một năm thu hoạch buồn của ngành điều Việt

18:49' - 27/05/2021

Ngành điều nước ta vừa đi qua một năm thu hoạch đáng buồn, khi vừa mất mùa, vừa mất giá. Xuất khẩu thì tăng trưởng về sản lượng, nhưng lại giảm về giá trị. Dịch bệnh, thiên tai là những nguyên nhân khách quan, nhưng những nút thắt lâu nay về năng suất, sản lượng và giá trị, là những vấn đề cần sớm được tháo gỡ quyết liệt hơn để hạt điều Việt giữ vững vị trí số 1 thế giới.

Video