Tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Videos

Tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

09:08' - 12/11/2020

Năm 2020, dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, BHXH tỉnh Bắc Kạn vẫn tích cực triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Video