Tiếp tục giảm phí chuyển tiền

Tiếp tục giảm phí chuyển tiền

Videos

Tiếp tục giảm phí chuyển tiền

10:33' - 15/01/2021

Năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đã được khuyến khích nhằm hạn chế dịch bệnh, bên cạnh đó Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các Tổ chức tín dụng miễn giảm phí. Sang đến năm 2021, rất nhiều chính sách miễn giảm phí thanh toán này vẫn tiếp tục được duy trì.

Video