Thúc đẩy xử lý nợ xấu

Thúc đẩy xử lý nợ xấu

Videos

Thúc đẩy xử lý nợ xấu

10:03' - 15/02/2021

Kết thúc năm 2020, dù kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động gây ảnh hưởng tới quá trình xử lý nợ, song nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) lại gây bất ngờ trên thị trường khi kéo giảm mạnh được tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 1%. Sang năm 2021, xử lý nợ xấu vẫn là một vấn đề trọng tâm mà các NHTM tập trung giải quyết.

Tiêu điểm kinh tế