Videos

Tổ quốc Việt Nam ôm mỗi người dân vào lòng

14:11' - 27/03/2020

Đại dịch ở quy mô chưa từng có tiền lệ là điều mọi người Việt Nam và trên thế giới không ai nghĩ trước và mong muốn điều này xảy ra. Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi người Việt Nam thể hiện bản sắc của tinh thần dân tộc. Bản lĩnh và ý chí Việt Nam được luyện rèn qua những ngàn năm lịch sử sẽ kết nối mọi người Việt Nam thành một khối thống nhất, đồng lòng.

Video