Tổng điều tra kinh tế gồm những gì?

Tổng điều tra kinh tế gồm những gì?

Videos

Tổng điều tra kinh tế gồm những gì?

09:39' - 03/03/2021

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được chính thức tiến hành từ ngày 1/3 trên phạm vi cả nước. Đây là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra quan trọng do ngành thống kê thực hiện.

Video