Videos

Việt Nam thúc đẩy nghiên cứu các kit test nhanh SARS-CoV-2

14:18' - 18/03/2020

Việt Nam đã bước đầu đạt được nhiều thành công trong việc sản xuất 2 loại test kit chuẩn đoán nCoV với độ chính xác 100% hiện được 20 quốc gia đàm phán đặt hằng.

Video