Vùng nguyên liệu vẫn trông chờ nhà máy

Vùng nguyên liệu vẫn trông chờ nhà máy

Videos

Vùng nguyên liệu vẫn trông chờ nhà máy

10:07' - 28/04/2021

Nếu như tháng 1 đầu năm nay xuất khẩu rau quả tăng trưởng trở lại thì đến tháng 2 lại giảm sút. Dự báo diễn biến thị trường còn bấp bênh khi dịch COVID-19 vẫn còn khó lường. Quý II này là thời điểm chuẩn bị vào vụ nhiều loại trái cây nhưng vùng nguyên liệu vẫn nghe ngóng các nhà máy, chưa có hợp đồng bao tiêu được ký kết.

Video