Vĩnh Long huy động 83.000 tỷ đồng cho phát triển kinh tế - xã hội

18:15' - 27/12/2021
BNEWS Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu huy động 83.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển trong giai đoạn 2021-2025 để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể, khu vực vốn nhà nước là 27.100 tỷ đồng, chiếm khoảng 32,6% trên tổng nguồn vốn huy động đầu tư; khu vực vốn ngoài nhà nước đạt 48.900 tỷ đồng, chiếm khoảng 58,9%; khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 7.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 298 triệu USD), chiếm khoảng 8,4%.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Trung, thu hút đầu tư trong giai đoạn này được tỉnh chú trọng thực hiện có trọng tâm, trọng điểm nhằm khai thác và phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nông, thủy sản chủ lực của tỉnh và hoạt động khởi nghiệp nông nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.
Trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, tỉnh huy động mọi nguồn lực để nhanh chóng triển khai, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 3 khu công nghiệp Đông Bình, An Định và Bình Tân đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các cụm công nghiệp đã được quy hoạch trên địa bàn để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư phát triển.
Bên cạnh đó, tỉnh mời gọi đầu tư vào các dự án phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của tỉnh như: công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông thôn; phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với phát triển du lịch, bảo tồn ngành nghề truyền thống; đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là nâng cấp hạ tầng các đô thị, khu, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch.
Về thương mại, dịch vụ và đô thị, tỉnh tập trung thu hút các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp, công nghiệp; thu hút các nhà đầu tư, đầu tư các dự án trung tâm thương mại, các siêu thị lớn, các khu đô thị mới, các khu du lịch sinh thái... theo quy hoạch.
Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, tỉnh Vĩnh Long đã đề ra 6 nhóm giải pháp như: tăng cường sự nhận thức về thu hút đầu tư; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bổ sung, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phù hợp, chính sách khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động vận động xúc tiến đầu tư.
Cùng với đó, tỉnh chú trọng xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và bình đẳng, với phương châm chính quyền các cấp là người đồng hành với nhà đầu tư; đồng thời, tích cực thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Tình thường xuyên rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính, các giấy phép, quy định không cần thiết, nhằm giảm thiểu thời gian và chi phí tham gia thị trường, nhất là chi phí không chính thức của các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Vĩnh Long huy động trên 65.600 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển. Tuy nhiên, khó khăn của tỉnh hiện nay là quy mô kinh tế còn nhỏ, mức tăng trưởng thấp, khả năng tích lũy, tái đầu tư còn hạn chế; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu; hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp, ngành nghề chưa đa dạng; thiếu nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật.
Ngoài ra, đa số dự án thu hút được của tỉnh có quy mô nhỏ, năng suất lao động và hàm lượng công nghệ thấp. Tỉnh chưa có doanh nghiệp, dự án quy mô lớn, đủ mạnh để đảm nhiệm vai trò dẫn dắt, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục