Vợ không có thu nhập, có được tính giảm trừ gia cảnh?

07:00' - 15/06/2021
BNEWS Trường hợp vợ không có thu nhập, đang trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động thì không được kê khai là người phụ thuộc để tính giảm trừ cảnh do không đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định.

Ông Lê Phúc Chính (Bắc Kạn) làm việc tại một đơn vị tư nhân, ông muốn kê khai người phụ thuộc là vợ.

Hiện vợ ông đang trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động nhưng vì điều kiện phải ở nhà trông 2 con nhỏ nên chỉ làm nông nghiệp và không có nguồn thu nhập.

Vậy ông có được kê khai người phụ thuộc là vợ ông không?

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm d2 Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“d.2) Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.”

Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp vợ ông không có thu nhập, đang trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động thì không được kê khai là người phụ thuộc để tính giảm trừ cảnh do không đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại Điểm đ.1 Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn trả lời để ông Lê Phúc Chính được biết và thực hiện./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục