Vốn đầu tư vào Trà Vinh tăng mạnh

10:13' - 26/05/2019
BNEWS Từ đầu năm đến nay, Trà Vinh đã thu hút 20 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư trên 5.831 tỷ đồng và 2 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư trên 100 triệu USD.

Trong tháng 5/2019, tỉnh Trà Vinh đã cấp mới quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn hơn 2.128 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư nước ngoài, với  vốn đăng ký trên 97 triệu USD.
Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Trà Vinh đã thu hút được 20 dự án trong nước, vốn đầu tư trên 5.831 tỷ đồng và 2 dự án nước ngoài, vốn đầu tư trên 100 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2018, tăng 3 dự án, vốn đầu tư tăng 2.111 tỷ đồng và 97 triệu USD.

Hiện toàn tỉnh Trà Vinh có 319 dự án còn hiệu lực; trong đó có 40 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký 3,11 tỷ USD và 279 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn trên 105.520 tỷ đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm cho biết, việc cải thiện môi trường đầu tư đã giúp thu hút đầu tư của tỉnh đạt kết quả tích cực.

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài, tỉnh Trà Vinh đã tập trung thực thi nhiều chương trình, chính sách về cải cách thủ tục hành chính; công bố minh bạch danh sách các dự án ưu đãi thu hút đầu tư trên bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020 và đến năm 2025.
Ngoài chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương, tỉnh còn chính sách ưu tiên, ưu đãi về hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp, đào tạo nghề cho người lao động..., nhằm tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Về cải cách hành chính, tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và niêm yết công khai.

Tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh hiện có 1.891 thủ tục, đã có 1.644 thủ tục được cắt giảm 1/2 thời gian giải quyết và 68 thủ tục hành chính được cắt giảm 1/3 thời gian giải quyết.
Tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ đúng quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay có 1.279 thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Lâm cho biết thêm, tỉnh đã công bố 59 dự án được ưu đãi thu hút đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp trọng điểm, như: dự án xây dựng nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, quy mô trên 32.000 tấn/năm tại huyện Cầu Kè; Nhà máy chế biến rau màu thực phẩm, quy mô 40.000 tấn/năm tại các khu công nghiệp; nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm, quy mô 20.000 tấn/năm tại huyện Châu Thành; dự án liên kết sản xuất và chế biến lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu, quy mô 1.000 ha; dự án sản xuất, tiêu thụ đậu phộng, quy mô 2.000 ha tại huyện Cầu Ngang và Duyên Hải./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục