VSD phát triển các dịch vụ mới nào để đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư?

11:21' - 25/11/2021
BNEWS Theo Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), không dừng lại ở phạm vi các dịch vụ truyền thống, VSD đã và đang phát triển các dịch vụ gia tăng và các dịch vụ mới.
Qua đó, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhà đầu tư, tổ chức phát hành và thành viên như: dịch vụ chuyển quyền sở hữu cho chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết; dịch vụ vay và cho vay chứng khoán, cung cấp dịch vụ ngày càng đa dạng cho các quỹ đầu tư, bao gồm: quỹ mở, ETF (Quỹ hoán đổi danh mục), quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.
Bên cạnh đó, VSD hỗ trợ thành viên bù trừ vay trái phiếu chính phủ để thanh toán chuyển giao tài sản cơ sở khi thực hiện Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ và thành viên đấu thầu trái phiếu vay trái phiếu Chính phủ để bán; dịch vụ quản lý tài sản thế chấp; bỏ phiếu điện tử (e-voting); cung cấp dịch vụ cho giao dịch chứng quyền có bảo đảm (CW); cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký đối với cổ phiếu trúng đấu giá của doanh nghiệp cổ phần hóa.
Bên cạnh đó, VSD cũng đang nghiên cứu triển khai một số sản phẩm/dịch vụ mới như: nghiệp vụ giao dịch trong ngày và thanh toán chứng khoán chờ về; dịch vụ quản lý chứng khoán thế chấp và đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD; đăng ký tài khoản tổng và chứng chỉ lưu ký (DR), dịch vụ Sổ cổ đông điện tử (E-passbook); các ứng dụng công nghệ thông tin (big data, blockchain, fintech) vào hoạt động nghiệp vụ của VSD.
VDS cho rằng, cùng với phạm vi cung cấp dịch vụ mở rộng, khối lượng công việc do VSD thực hiện ngày càng gia tăng theo quy mô của thị trường, song VSD luôn vận hành tốt hệ thống hỗ trợ giao dịch chứng khoán, đảm bảo cho thị trường vận hành an toàn, hiệu quả suốt 15 năm hoạt động và chưa để xảy ra gián đoạn trong các hoạt động nghiệp vụ làm ảnh hưởng đến thị trường.
Đối với cung cấp dịch vụ trên thị trường chứng khoán cơ sở: Tính đến ngày 15/10/2021, số dư mã chứng khoán đăng ký tại VSD là 2.348 mã, với tổng số dư chứng khoán đăng ký tại VSD đạt gần 197 tỷ chứng khoán, tăng gấp 7 lần về số mã chứng khoán và tăng gấp 61 lần về số chứng khoán so với năm 2006.
Cùng với hoạt động đăng ký, hoạt động lưu ký cũng có kết quả khả quan với tổng số dư chứng khoán lưu ký tại VSD đạt 114 tỷ chứng khoán, tăng 55 lần so với năm 2006 và (chiếm 58% tổng số chứng khoán đăng ký).
Số lượng thành viên lưu ký và tổ chức mở tài khoản trực tiếp của VSD là 121 thành viên và tổ chức bao gồm 82 công ty chứng khoán, 6 ngân hàng lưu ký trong nước, 8 ngân hàng lưu ký nước ngoài và 25 tổ chức mở tài khoản trực tiếp.
Tổng giá trị thanh toán giao dịch chứng khoán qua VSD từ năm 2006 đến ngày 15/10/2021 đạt hơn 29 triệu tỷ đồng, tăng 463 lần so với năm 2006, riêng năm 2021 tính đến 15/10/2021, tổng giá trị thanh toán giao dịch chứng khoán qua VSD đạt 3,9 triệu tỷ đồng.
Tính đến 15/10/2021, số lượng tài khoản nhà đầu tư do VSD quản lý là 3,7 triệu tài khoản, tăng gấp 3,6 lần so với năm 2010. Tổng mã số giao dịch chứng khoán đã cấp cho nhà đầu tư nước ngoài là 39.355 mã số; trong đó, có 34.283 mã số cá nhân và 5.072 mã số tổ chức, lần lượt tăng 15 lần và 28 lần so với năm 2006.
Đối với cung cấp dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh: tính đến ngày 15/10/2021 đã có 505.898 tài khoản của nhà đầu tư được đăng ký trên hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh của VSD, tăng 29 lần so với cuối năm 2017 (năm đầu khai trương thị trường).
Đối với cung cấp dịch vụ cho các quỹ đầu tư, cụ thể là quỹ mở, VSD triển khai cung cấp dịch vụ cho quỹ mở từ tháng 9/2013.
Tính đến hết 15/10/2021, VSD hiện đang cung cấp dịch vụ cho 32 quỹ mở đang giao dịch.
Trong giai đoạn 2014-15/10/2021, thực hiện 13.739 phiên giao dịch với tổng giá trị giao dịch đạt 183.933 tỷ đồng, so với năm đầu khai trương, tăng 80,34 lần về số phiên và tăng 185,9 lần về giá trị giao dịch.
Đối với quỹ ETF, VSD triển khai cung cấp dịch vụ cho quỹ ETF từ tháng 9/2014. Tính đến hết 15/10/2021, VSD đã cung cấp dịch vụ cho 8 quỹ ETF,
Trong giai đoạn 2014-15/10/2021, thực hiện tổ chức 4.233 phiên giao dịch, với tổng giá trị giao dịch theo mệnh giá đạt 27.819 tỷ đồng, so với năm đầu khai trương, tăng gấp 62 lần về số phiên và tăng 339 lần về giá trị giao dịch.
Hiện nay, với tư cách là đơn vị thụ hưởng, VSD đang phối hợp với chủ đầu tư là Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), nhà thầu hệ thống KRX Hàn Quốc tích cực triển khai hệ thống công nghệ thông tin cho hoạt động sau giao dịch, nhằm thống nhất hệ thống công nghệ thông tin cho toàn thị trường kết nối trực tiếp từ khâu đăng ký, lưu ký giao dịch đến bù trừ thanh toán, thực hiện quyền và các sản phẩm gia tăng cho thị trường.
Nhờ nỗ lực xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin, VSD đã và đang góp phần không nhỏ vào tiến trình hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin của toàn ngành, đồng thời giúp thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước tiếp cận với chuẩn mực và thông lệ quốc tế./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục