Xây dựng dự thảo Nghị định về cấp giấy phép hoạt động vận tải qua biên giới

06:16' - 12/03/2021
BNEWS Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương xây dựng Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện vận chuyển đường bộ qua biên giới.
Tại Công văn số 274/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định nêu trên theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục