CHUYỂN ĐỘNG DN

Dệt May Nam Định đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.400 tỷ đồng

Facebook Share

BNEWS.VNTổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định đặt mục tiêu tăng tốc trong năm 2017, hướng tới mức doanh thu đạt 1.400 tỷ đồng.

Dệt may Nam Định phấn đấu tăng trưởng trong năm 2017. Ảnh: Công ty CP Dệt May Nam Định

Năm 2017, Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định phấn đấu đạt tổng doanh thu 1.400 tỷ đồng, tăng 6,78% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 29 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 43 triệu USD và chia cổ tức đạt 10%.

Ông Lê Tiến Trường Tổng Giám đốc Tập đoàn dệt may Việt Nam cho biết, đơn vị này đã có những bước phát triển vượt bậc để thay đổi hình ảnh của Công ty. 

Dệt May Nam Định đã di dời xong Nhà máy Sợi để đến năm 2020 sẽ có một hệ thống nhà máy mới hoàn chỉnh. Việc thực hiện di dời còn gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng Công ty vẫn ổn định sản xuất, phát triển bền vững.

Năm 2016, Dệt May Nam Định đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng với doanh thu đạt 1.310 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2015 và vượt 3,89% so với kế hoạch được giao. Doanh thu xuất khẩu đạt 435 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ./.


Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)
VIDEO

Bộ Chính trị đã thông qua Nghị quyết về phát triển du lịch, mục tiêu đến năm 2030, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết mới của Bộ Chính trị cũng như Luật Du lịch (sửa đổi) chuẩn bị được ban hành đã và đang mở ra bước phát triển mới cho ngành du lịch Việt Nam.