1. >

Vinataba cơ bản hoàn thành Đề án Tái cơ cấu

Facebook Share

BNEWS.VN Chiều ngày 14/4, tại TP.HCM, Vinataba đã tổ chức Lễ ra mắt Công ty mẹ - công ty con: Công ty Thuốc lá Sài Gòn trên cơ sở chuyển các Công ty Thuốc lá: Cửu Long, Long An và Bến Tre về làm công ty con.

Vinataba cơ bản hoàn thành Đề án Tái cơ cấu

Lễ ra mắt Công ty mẹ - công ty con: Công ty Thuốc lá Sài Gòn. Ảnh: Mai Phương/BNEWS/TTXVN

Sự kiện này đánh dấu việc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã hoàn thành cơ bản Đề án Tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch HĐTV Vinataba cho biết, đến nay, Tổng công ty đã hoàn thành trên 85% các nội dung của Đề án và hoàn thành 100% việc tái cơ cấu đối với ngành nghề kinh doanh cốt lõi.

Mô hình các công ty thuốc lá điếu sau tái cơ cấu là: Công ty Thuốc lá Thanh Hóa, Công ty Thuốc lá Đà Nẵng và Công ty Thuốc lá Bắc Sơn chuyển về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long.

Các công ty Thuốc lá Đồng Tháp, An Giang, Cửu Long, Bến Tre và Long An về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Trước đó, năm 2014, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã thực hiện thành công mô hình thí điểm tái cơ cấu, tổ chức lại Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Thuốc lá An Giang và Công ty Thuốc lá Đồng Tháp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; trong đó Công ty Thuốc lá Sài Gòn là Công ty mẹ.

Theo Vinataba, thực hiện Quyết định 166/QĐ-TTg ngày 16/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012-2015 và Công văn số 633/TTG-ĐMDN ngày 13/05/2015 của Văn phòng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Đề án, với mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo của Tổng công ty trong triển khai và thực hiện các chủ trương chính sách của Nhà nước đối với ngành thuốc lá Việt Nam.

Đồng thời, xây dựng thành Tổng công ty nhà nước mạnh, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại; là đầu mối tổ chức sắp xếp, thúc đẩy ngành thuốc lá Việt Nam cạnh tranh được với các tập đoàn nước ngoài, từng bước vươn ra khu vực và thế giới, trong thời gian qua, Vinataba đã tích cực triển khai các nội dung trong Đề án Tái cơ cấu theo đúng lộ trình đề ra, đảm bảo tính thận trọng.

Đại diện Vinataba cho biết, sau gần hai năm triển khai, Đề án Tái cơ cấu đã phát huy tính hiệu quả, góp phần n âng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

Cụ thể năm 2015, Vinataba đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận đều tăng trưởng 13%. Riêng nộp ngân sách đạt 8.448 tỷ đồng , đảm bảo đời sống và việc làm cho hơn 13.000 CBCNV với mức thu nhập bình quân 9,1 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn 9% so với năm trước.

Sau khi tái cơ cấu, các công ty đã được tham gia vào một sân chơi mới với sự cạnh tranh bình đẳng hơn, giảm bớt được áp lực cạnh tranh nội bộ và trước các đơn vị bên ngoài.

Điều này có được là do các công ty trong Nhóm công ty đã chủ động chia sẻ kinh nghiệm, nhân lực, phân chia thị trường với sự kiểm soát, quản lý chung của Công ty mẹ. Đây chính là nền tảng cho việc điều tiết sản phẩm, phân khúc thị phần theo chiến lược quản lý kinh doanh chung của Tổ hợp sau này.

Trong năm đầu tiên thực hiện Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty, theo ông Vũ Văn Cường, Công ty Thuốc lá Sài Gòn cần rà soát, nghiên cứu xây dựng hoàn thiện bộ máy tổ chức, điều hành, hệ thống quy chế, quy định của công ty mẹ và các công ty con để phù hợp với mô hình hoạt động sau khi tái cơ cấu.

Đồng thời, chủ động phối hợp với Tổng công ty chuẩn bị thực hiện tốt Phương án sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp giai đoạn sau năm 2015; trong đó tích cực chuẩn bị thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Duy Khánh, Giám đốc Công ty Thuốc lá Sài Gòn cho biết, với việc tiếp nhận 5 đơn vị công ty thuốc lá con, tổng tài sản hợp nhất của Nhóm công ty này đạt 5.667 tỷ đồng, tăng hơn 11,3% so với Công ty Thuốc lá Sài Gòn; Tổng vốn chủ sở hữu 2.790 tỷ đồng; Tổng doanh thu đạt 7.840 tỷ đồng; trong đó Công ty Thuốc lá Sài Gòn chiếm 78,9%; Nộp ngân sách 2.411 tỷ đồng; trong đó Công ty Thuốc lá Sài Gòn chiếm 86,19%./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kỳ vọng đạt 10 tỷ USD xuất khẩu rau quả của Việt Nam liệu có thành hiện thực khi mà ngành hàng xuất khẩu này vẫn còn đối mặt với nhiều rào cản?