11 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần từ 25-31/1

08:30' - 23/01/2021
BNEWS Tuần từ 25-31/1, có 11 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre  (mã chứng khoán: ABT) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 22/1/2021 và chốt chi trả ngày 25/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 8/2/2021.

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán: DVP) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 25/1/2021 và chốt chi trả ngày 26/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 8/2/2021.

- Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí-CTCP (mã chứng khoán: DPM) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 7%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 25/1/2021 và chốt chi trả ngày 26/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 19/2/2021.

- Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã chứng khoán: CAV) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 30%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 25/1/2021 và chốt chi trả ngày 26/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 5/2/2021.

- Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 25/1/2021 và chốt chi trả ngày 26/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 10/3/2021.

- Công ty cổ phần Dệt may 7 (mã chứng khoán: DM7) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 28/1/2021 và chốt chi trả ngày 29/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 9/2/2021.

- Công ty cổ phần SIVICO (mã chứng khoán: SIV) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 27/1/2021 và chốt chi trả ngày 28/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 5/2/2021.

- Công ty cổ phần In Tổng Hợp Bình Dương (mã chứng khoán:IBD) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 25/1/2021 và chốt chi trả ngày 26/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 8/2/2021.

- Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (mã chứng khoán: VWS) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 26/1/2021 và chốt chi trả ngày 27/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 2/2/2021.

- Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (mã chứng khoán: DNH) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 14%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 28/1/2021 và chốt chi trả ngày 29/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 22/2/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục