12 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần từ 22 - 28/2

10:18' - 21/02/2021
BNEWS Tuần từ 22 - 28/2, có 11 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt và 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

-  Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà (mã chứng khoán: SHE) trả cổ tức đợt 1 năm 2020, và cả năm 2020, với cùng tỷ lệ 10%. Công ty cùng chốt danh sách cổ đông ngày 24/2/2021 và chốt chi trả ngày 25/2/2021. Ngày thực hiện chi trả 15/3/2021.

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (mã chứng khoán: BDB) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 7,5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 25/2/2021 và chốt chi trả ngày 26/2/2021. Ngày thực hiện chi trả 15/4/2021.

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi (mã chứng khoán: CCI) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 13%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 22/2/2020 và chốt chi trả ngày 23/2/2021. Ngày thực hiện chi trả 25/3/2021.

- Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong (mã chứng khoán: NTH) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/2/2020 và chốt chi trả ngày 24/2/2021. Ngày thực hiện chi trả 12/3/2021.

- Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã chứng khoán: VCM) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 25/2/2021 và chốt chi trả ngày 26/2/2021. Ngày thực hiện chi trả 8/3/2021.

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (mã chứng khoán: LHC) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 25%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 22/2/2021 và chốt chi trả ngày 23/2/2021. Ngày thực hiện chi trả 12/3/2021.

- Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã chứng khoán: DBT) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 7%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 19/2/2021 và chốt chi trả ngày 22/2/2021. Ngày thực hiện chi trả 15/3/2021.

Danh sách trả cố tức bằng cổ phiếu                     

- Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh (mã chứng khoán: PAS) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/2/2021 và chốt chi trả ngày 24/2/2021. Ngày thực hiện chi trả 23/3/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục