14 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần từ 18-24/1

09:25' - 16/01/2021
BNEWS Tuần từ 18-24/1, có 13 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt và 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền

- Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã chứng khoán: CMW) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 21/1/2021 và chốt chi trả ngày 22/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 19/2/2021.

-  Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A (mã chứng khoán: S4A) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 21/1/2021 và chốt chi trả ngày 22/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 3/2/2021.

- Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán: FMC) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 18/1/2021 và chốt chi trả ngày 19/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 29/1/2021.

-  Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã chứng khoán: TNG) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 4%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 21/1/2021 và chốt chi trả ngày 22/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 3/2/2021.

-  Công ty cổ phần Pin Hà Nội (mã chứng khoán: PHN) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 19/1/2021 và chốt chi trả ngày 20/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 2/2/2021.

-  Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai (mã chứng khoán: SDN) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 8%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 15/1/2021 và chốt chi trả ngày 18/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 29/1/2021.

- Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã chứng khoán: VDS) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 3%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 18/1/2021 và chốt chi trả ngày 19/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 28/1/2021.

- Công ty cổ phần Traphaco (mã chứng khoán: TRA) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 19/1/2021 và chốt chi trả ngày 20/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 29/1/2021.

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: STC) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 13%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 15/1/2021 và chốt chi trả ngày 18/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 28/1/2021.

Danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu 

- Công ty cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh (mã chứng khoán: KPF) chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 19/1/2021 và chốt chi trả ngày 20/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 19/1/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục