16 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần từ 27/9 - 1/10

09:00' - 25/09/2021
BNEWS Tuần từ 27/9 - 1/10, có 16 doanh nghiệp chia cổ tức; trong đó, có 15 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt và 1 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (Mã chứng khoán: GLW) trả cổ tức với tỷ lệ 3%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 28/9/2021 và chốt chi trả ngày 29/9/2021.

- Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã chứng khoán: DBC) trả cổ tức với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/9/2021 và chốt chi trả ngày 30/9/2021.

- Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã chứng khoán: NT2) trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/9/2021 và chốt chi trả ngày 30/9/2021.

- Công ty cổ phần CNG Việt Nam (Mã chứng khoán: CNG) trả cổ tức với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/9/2021 và chốt chi trả ngày 30/9/2021.

- Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Mã chứng khoán: POW) trả cổ tức với tỷ lệ 2%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 30/9/2021 và chốt chi trả ngày 1/10/2021.

- Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai (Mã chứng khoán: DNT) trả cổ tức với tỷ lệ 3%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 30/9/2021 và chốt chi trả ngày 1/10/2021.

- Công ty cổ phần Dầu nhờn PV Oil (Mã chứng khoán: PVO) trả cổ tức với tỷ lệ 1%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 30/9/2021 và chốt chi trả ngày 1/10/2021.

- Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Mã chứng khoán: ABS) trả cổ tức với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 30/9/2021 và chốt chi trả ngày 1/10/2021.

- Công ty cổ phần Cảng Cát Lái (Mã chứng khoán: CLL) trả cổ tức với tỷ lệ 22%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 30/9/2021 và chốt chi trả ngày 1/10/2021.

Danh sách trả cố tức bằng cổ phiếu

- Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã chứng khoán: HBC) trả cổ tức với tỷ lệ 20:1. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/9/2021 và chốt chi trả ngày 30/9/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục