20 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng tuần từ 11 - 15/10

20:40' - 10/10/2021
BNEWS Tuần từ 11 - 15/10, có 20 doanh nghiệp chia cổ tức; trong đó, có 17 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt, 2 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu và 1 doanh nghiệp chia cổ phiếu thưởng.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa (Mã chứng khoán: ATT) trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/10/2021 và chốt chi trả ngày 15/10/2021. 

- Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Mã chứng khoán: DBH) trả cổ tức với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 12/10/2021 và chốt chi trả ngày 13/10/2021. 

- Công ty Cổ phần Vận tải Newway (Mã chứng khoán: NWT) trả cổ tức với tỷ lệ 2,5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 12/10/2021 và chốt chi trả ngày 13/10/2021. 

- Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (Mã chứng khoán: ICC) trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 12/10/2021 và chốt chi trả ngày 13/10/2021. 

- Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn (Mã chứng khoán: QLD) trả cổ tức với tỷ lệ 2,52%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 12/10/2021 và chốt chi trả ngày 13/10/2021. 

- Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (Mã chứng khoán: VEA) trả cổ tức với tỷ lệ 4,62%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 12/10/2021 và chốt chi trả ngày 13/10/2021. 

- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã chứng khoán: GVR) trả cổ tức với tỷ lệ 6%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 13/10/2021 và chốt chi trả ngày 14/10/2021. 

Danh sách trả cố tức bằng cổ phiếu

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (Mã chứng khoán: TVS) trả cổ tức với tỷ lệ 100:7,4. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 11/10/2021 và chốt chi trả ngày 12/10/2021.

- Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa (Mã chứng khoán: ATT) trả cổ tức với tỷ lệ 10:1,5.Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/10/2021 và chốt chi trả ngày 15/10/2021. 

Danh sách chia cổ phiếu thưởng 

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (Mã chứng khoán: TVS) chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:1,6. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 11/10/2021 và chốt chi trả ngày 12/10/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục