20 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần từ 19-23/7

09:33' - 17/07/2021
BNEWS Tuần từ 19-23/7, 20 doanh nghiệp sẽ trả cổ tức; trong đó, 17 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt và 3 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai (Mã chứng khoán: PND) trả cổ tức với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 20/7/2021 và chốt chi trả ngày 21/7/2021.

- Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone (Mã chứng khoán: MFS) trả cổ tức với tỷ lệ 25%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 20/7/2021 và chốt chi trả ngày 21/7/2021.

- Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Mã chứng khoán: BCM) trả cổ tức với tỷ lệ 4%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 22/7/2021 và chốt chi trả ngày 23/7/2021.

- Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa (Mã chứng khoán: BRR) trả cổ tức với tỷ lệ 2%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/7/2021 và chốt chi trả ngày 26/7/2021.

- Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (Mã chứng khoán: SIP) trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/7/2021 và chốt chi trả ngày 26/7/2021.

- Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long (Mã chứng khoán: VLW) trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/7/2021 và chốt chi trả ngày 26/7/2021.

- Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (Mã chứng khoán: CSV) trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/7/2021 và chốt chi trả ngày 26/7/2021.

Danh sách trả cố tức bằng cổ phiếu                     

- Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (Mã chứng khoán: LPB) trả cổ tức với tỷ lệ 100:12. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 21/7/2021 và chốt chi trả ngày 22/7/2021.

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (Mã chứng khoán: ICN) trả cổ tức với tỷ lệ 100:25. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 21/7/2021 và chốt chi trả ngày 22/7/2021.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (Mã chứng khoán: SSB) trả cổ tức với tỷ lệ 100:9. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/7/2021 và chốt chi trả ngày 26/7/2021.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục