[Photo] Độc đáo phong tục đón Tết của người Dao đỏ ở Lục Yên (Yên Bái)

Vốn có bản sắc văn hóa riêng biệt và độc đáo nên Tết của người Dao đỏ ở xã Khai Trung, huyện Lục Yên (Yên Bái) cũng mang rất nhiều nét đặc trưng cho đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc mình.

Tuấn Anh/TTXVN |

Facebook Share