Videos

Phụ nữ Somali làm giàu từ rác thải tái chế

09:11' - 10/09/2019

Mỗi sáng sớm, những phụ nữ Somali thu gom giấy báo, vỏ chai nhựa, những đồ vật có thể tái chế được để bán lại cho nhà máy tái chế. Nhà máy tái chế tại đây là nơi thu gom và sản xuất theo quy trình đảm bảo cho môi trường. Những loại rác được phân chia cụ thể và tái chế thành những vật dụng có ích.

Video