Agribank đã giải ngân trên 20 nghìn tỷ đồng cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

10:43' - 17/07/2020
BNEWS Tính đến hết tháng 6, Agribank đã giải ngân cho trên 9.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền 20.560 tỷ đồng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vừa cho biết, tính đến hết tháng 6, ngân hàng đã giải ngân cho trên 9.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền 20.560 tỷ đồng.

Trong số trên, doanh số giải ngân chương trình 100.000 tỷ đồng đạt trên 14.000 tỷ đồng. Hạ lãi suất đối với các khoản vay hiện hữu là 45.085 tỷ đồng; trong đó, hạ lãi suất đối với dư nợ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là 10.370 tỷ đồng với gần 10.000 khách hàng.

Agribank cũng đã thực hiện cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN là 43.069 tỷ đồng; trong đó, cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên 35.000 tỷ đồng cho gần 9.000 khách hàng; miễn giảm lãi đến 8.000 tỷ đồng cho gần 1.000 khách hàng.

Tính đến 30/6/2020, Agribank có tổng tài sản đạt trên 1,46 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ và đầu tư đạt trên 1,33 triệu tỷ đồng; trong đó, cho vay nền kinh tế đạt trên 1,135 triệu tỷ đồng.

Vốn tín dụng Agribank chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ gần 2 triệu tỷ đồng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam và chiếm trên 50% thị phần dư nợ lĩnh vực này của toàn ngành ngân hàng, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung.

Trong 6 tháng đầu năm, Agribank đã triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đồng thời, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đối với khách hàng, ban hành và triển khai quy định nội bộ hướng dẫn Thông tư 01/2020/TT-NHNN về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch.

Agribank cũng đã triển khai chương trình tín dụng ưu đãi 100.000 tỷ đồng với lãi suất giảm từ 0,5% - 2,5%/năm so với mức thông thường; thực hiện các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh theo Chỉ thị 02/CT-NHNN.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank Phạm Đức Ấn cho biết, năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020. Đây là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành tái cơ cấu giai đoạn 2 và chuẩn bị tiền đề cho cổ phần hóa.

Trong điều kiện khó khăn chung, thế giới đang tiếp tục phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19, với quyết tâm cùng Chính phủ, ngành Ngân hàng và hệ thống chính trị thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế- xã hội trong “trạng thái bình thường mới”, Agribank xác định 6 tháng cuối năm 2020 là giai đoạn “nước rút” quan trọng để thực hiện các mục tiêu kinh doanh của cả năm 2020./.

 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục