Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút vốn FDI tăng cao

11:15' - 06/12/2023
BNEWS Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong khi vốn đầu tư trong nước vào địa bàn giảm mạnh thì thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh trong 11 tháng năm 2023 lại tăng cao.
Cụ thể, trong tháng 11/2023, trên địa bàn tỉnh có 1 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 115 triệu USD và 1 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 7 triệu USD. Lũy kế 11 tháng, tỉnh cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư 52 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký tăng thêm là gần 1.377 triệu USD, đạt 151,3% so với kế hoạch; tăng 93,8% so với cùng kỳ năm 2022.
 
Trong số đó có, 21 dự án FDI cấp mới, tăng 4 dự án so với cùng kỳ năm 2022, với tổng vốn đăng ký gần 867 triệu USD, tăng 211,36% so với cùng kỳ năm 2022; 30 dự án điều chỉnh tăng vốn, tăng 6 dự án so với cùng kỳ năm 2022, với tổng vốn đăng ký tăng thêm là hơn 510 triệu USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2022.
Tính đến tháng 11/2023, trên địa bàn tỉnh có 457 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 31.553 triệu USD, trong khu công nghiệp có 284 dự án với tổng vốn đầu tư 13.858 triệu USD; ngoài khu công nghiệp có 173 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 17.695 triệu USD.
Trong khi đó, từ đầu năm đến nay tình hình thu hút các dự án đầu tư trong nước vào tỉnh giảm mạnh so với năm 2022.
Theo đó, trong tháng 11/2023 tỉnh không có dự án đầu tư trong nước được cấp mới, chỉ có 1 dự án điều chỉnh tăng vốn. Lũy kế 11 tháng trên địa bàn tỉnh cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư 25 dự án; với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 15.861 tỷ đồng, đạt 78,95% so với kế hoạch, bằng 68,8% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, cấp mới được 12 dự án, giảm 28 dự án so với cùng kỳ năm 2022, với tổng vốn đăng ký là hơn 1.445 tỷ đồng, chỉ bằng 10,2% so với cùng kỳ năm 2022.
Tính đến tháng 11/2023, trên địa bàn tỉnh có 691 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 370.761 tỷ đồng. Theo đó, trong khu công nghiệp có 286 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 160.580 tỷ đồng và bên ngoài khu công nghiệp có 405 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 210.180 tỷ đồng.
Để thu hút được các dự án vào tỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường đẩy nhanh tiến độ để thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài; rốt ráo triển khai thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư và ban hành danh mục các dự án kêu gọi và thu hút đầu tư giai đoạn 2023 – 2025.
Cùng với đó, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ngoài ra, để thu hút được thêm nhiều dự án, tỉnh đã và đang tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục