Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng xong lộ trình hoàn thành 17/42 dự án trọng điểm

15:48' - 17/12/2020
BNEWS Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trong năm 2020 đã có 17/42 dự án trọng điểm đã xây dựng xong lộ trình thời gian hoàn thành trên địa bàn tỉnh.
Trong số đó có 10 dự án đầu tư công và 7 dự án kêu gọi đầu tư; 19 dự án đã xây dựng sơ đồ Gantt (là một dạng thể hiện tiến độ dự án cổ điển nhất) nhưng còn vướng mắc về thủ tục pháp lý, bồi thường giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch nên chưa xác định được lộ trình hoàn thành; 6 dự án chưa xây dựng sơ đồ Gantt/sơ đồ Gantt thiếu thông tin.
Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, thời gian qua các sở, ban, ngành liên quan đã thực hiện các giải pháp để thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm như rà soát các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; đánh giá khó khăn, vướng mắc, năng lực triển khai của nhà đầu tư.
Ngoài ra, đơn vị cũng rà soát các nhiệm vụ, điều kiện đấu thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; lập, điều chỉnh quy hoạch đối với một số dự án; xây dựng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; thi công các gói thầu liên quan, các công đoạn của một số dự án; bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân…
Mặt khác, đại diện một số sở, ngành, địa phương liên quan đã nêu ra các khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong quá trình triển khai dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như giải phóng mặt bằng; thủ tục pháp lý; vướng mắc về lập, điều chỉnh quy hoạch, đấu giá một số khu đất; một số dự án chưa thống nhất được vị trí hoán đổi, di dời nên chưa xác định được thời gian khởi công, hoàn thành dự án; một số dự án đang chờ ý kiến hướng dẫn của các cấp thẩm quyền Trung ương…
Trước những khó khăn, vướng mắc nêu trên, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh.
Đặc biệt, sở phải xử lý dứt điểm các vướng mắc về thủ tục pháp lý đất đai đảm bảo tiến độ triển khai các dự án; lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực để tư vấn thực hiện các dự án trọng điểm; thẩm định lại mức giá bồi thường giải phóng mặt bằng báo cáo UBND tỉnh...
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND thành phố Vũng Tàu quyết liệt hơn trong bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn như dự án Cù Lao Bến Đình, đường Long Sơn - Cái Mép.
Đáng lưu ý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để thực hiện các dự án nông nghiệp công nghệ cao; Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các dự án vướng mắc về đất đai để sớm giải quyết các vướng mắc về thủ tục đất đai, đẩy nhanh các dự án trọng điểm…./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục