Bắc Giang kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai

07:51' - 25/12/2020
BNEWS Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc công khai trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai như: Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để nhân dân thực hiện và giám sát; kịp thời sửa đổi, bãi bỏ các quy định không còn phù hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan nâng cao chất lượng lập quy hoạch sử dụng đất, tích hợp đưa vào quy hoạch chung của tỉnh, đáp ứng tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đất phục vụ phát triển công nghiệp, giao thông, khu đô thị, điểm dân cư nông thôn..., hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trong tương lai.
Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp và các đối tượng sử dụng đất theo quy định. Sở thường xuyên rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh hoặc hủy bỏ những dự án, công trình không khả thi, không có nguồn lực thực hiện, chuyển quỹ đất cho các công trình, dự án khác.
Thời gian tới, Bắc Giang có giải pháp xử lý các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, các trường hợp đất đã chuyển mục đích sử dụng nhưng không thể khôi phục lại mục đích sử dụng đất ban đầu, các trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai...
Tỉnh sẽ thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 208 Luật Đất đai năm 2013 về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, đó là: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm...
Thời gian qua, các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để giao đất cho chủ đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Công tác quy hoạch, kế hoạch, đo đạc bản đồ địa chính, dồn điền đổi thửa gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh có chuyển biến tích cực.

Công tác giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo chặt chẽ. Các trường hợp tự ý chuyển đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm sang đất ao hồ để nuôi trồng thủy sản, đất rừng sang đất trồng cây hàng năm đã cơ bản được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.
Tuy nhiên, lĩnh vực quản lý đất đai tại tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc quản lý, sử dụng đất ở một số địa phương chưa chặt chẽ. Tình trạng lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất vẫn còn xảy ra và chậm được phát hiện, xử lý. Hiệu quả sử dụng đất của một số tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực đô thị còn chưa cao, còn để xảy ra tình trạng lãng phí, sử dụng đất không đúng mục đích...
Để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai, từng bước đưa công tác quản lý đất đai vào nề nếp, sử dụng đất có hiệu quả, khai thác tối đa nguồn lực về đất đai tại địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Chỉ thị số 19 ngày 11/6/2020 về tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai.

Từ khi triển khai Chỉ thị này đến nay, nhìn chung, những vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh bước đầu đã giảm so với thời gian trước đây; nhiều trường hợp vi phạm đã được xử lý. Toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 885 trường hợp; trong đó, đã ban hành 385 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục