Bắc Giang sẽ thực hiện nghiêm việc cấp phép xây dựng theo thiết kế đô thị

07:47' - 14/11/2020
BNEWS Bắc Giang thực hiện nghiêm việc cấp phép xây dựng theo thiết kế đô thị và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, tăng cường phân cấp quản lý đô thị.
Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang Vương Tuấn Nghĩa cho biết, thời gian tới tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn.
Theo đó, Bắc Giang tập trung cao cho hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở cho việc triển khai lập các đồ án quy hoạch xây dựng. Khi quy hoạch tỉnh được duyệt, sẽ tránh được các mâu thuẫn, chồng chéo giữa quy hoạch đô thị với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác.
Hơn nữa, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch trong tất cả các khâu, các bước triển khai điều tra, khảo sát, lập nhiệm vụ quy hoạch, thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; lập đồ án quy hoạch, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch; đặc biệt là việc lấy ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư.
Ngoài ra, tỉnh chú trọng lập quy hoạch các đô thị nên yêu cầu trong các đồ án quy hoạch khu đô thị phải có nhà cao tầng với tỷ lệ nhất định để tăng mật độ dân số đô thị, tăng hiệu suất sử dụng đất đô thị, từ đó lan tỏa đến các khu vực xung quanh và bảo đảm hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng cho tương lai, có tầm nhìn lâu dài.
Đặc biệt, tỉnh quy hoạch đô thị gắn với đô thị xanh, đô thị thông minh số hóa quy hoạch, ứng dụng nền tảng hệ thông tin địa lý GIS trong lập quy hoạch, công bố, công khai quy hoạch.
Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang bố trí đủ cán bộ có chuyên môn phù hợp trong lĩnh vực xây dựng quy hoạch, đô thị, nhà ở, dự án đầu tư xây dựng…; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong việc tham mưu, quản lý quy hoạch xây dựng tại địa phương.
Mặt khác, tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí, huy động nguồn lực để thực hiện rà soát, lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chương trình phát triển đô thị, hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị cho từng đô thị, làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết và triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị.
Bên cạnh đó, tỉnh chủ động thu hút, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp tài trợ kinh phí để lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Sau khi quy hoạch được duyệt phải thực hiện công bố, cắm mốc giới ngoài thực địa để quản lý.
Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang thực hiện nghiêm việc cấp phép xây dựng theo thiết kế đô thị và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, tăng cường phân cấp quản lý đô thị. Các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện và quản lý theo quy hoạch, chương trình, kế hoạch được duyệt; kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định pháp luật các cá nhân, tập thể vi phạm pháp luật về quản lý quy hoạch xây dựng…
Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức hoặc định hướng tổ chức không gian vùng, không gian đô thị và điểm dân cư nông thôn, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng.
Thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã quan tâm thực hiện quy hoạch phát triển đô thị. Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã được phủ kín quy hoạch chung xây dựng. Một số đô thị được lập với ranh giới, phạm vi nghiên cứu lớn như đô thị Hiệp Hòa, Việt Yên, Chũ, thành phố Bắc Giang.
Quy hoạch phân khu đô thị (áp dụng cho đô thị loại IV trở lên) được tỉnh quan tâm, đến nay tỷ lệ quy hoạch phân khu của thành phố Bắc Giang đạt khoảng 47%. Các đô thị Việt Yên, Hiệp Hòa đang tiến hành lập quy hoạch phân khu.
Quy hoạch chi tiết đô thị được tỉnh quan tâm và tổ chức lập, đến nay đã có khoảng 250 đồ án được duyệt, với tổng diện tích khoảng 3.500 ha. Ngoài ra, thực hiện chủ trương xã hội hóa quy hoạch, Sở Xây dựng Bắc Giang đã tham mưu UBND tỉnh đồng ý chủ trương tiếp nhận nguồn kinh phí do các doanh nghiệp tài trợ khoảng 100 tỷ đồng để lập quy hoạch chi tiết, với tổng diện tích khoảng hơn 3.000 ha.
Tuy nhiên, việc lập, quản lý và thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang còn những tồn tại, hạn chế như chất lượng quy hoạch chưa cao; tầm nhìn của các đồ án quy hoạch còn hạn chế; các đồ án quy hoạch khu đô thị, khu dân cư chủ yếu là nhà ở chia lô, hệ số sử dụng đất thấp; cắm mốc quy hoạch ngoài thực địa chưa được thực hiện nghiêm túc…./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục