Bắc Giang và EVNNPC phối hợp gỡ khó cho các dự án điện

17:24' - 18/03/2021
BNEWS Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và tỉnh Bắc Giang đã có nhiều buổi làm việc liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư xây dựng đã và đang thi công.
Đáp ứng nhu cầu phát triển về điện tại tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước năm 2020 trên địa bàn miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và tỉnh Bắc Giang đã có nhiều buổi làm việc liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư xây dựng đã và đang thi công.
*Từ khát vọng bứt phá
Ông Nguyễn Bá Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang cho biết, những năm qua, PC Bắc Giang luôn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Theo Quyết định 13967/QĐ-BCT ngày 18/12/2015 của Bộ Công Thương về việc Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2019 có xét đến 2035, theo đó xác định công suất cực đại là 670 MW, điện thương phẩm  hơn 3,5 tỷ kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 là 13,2%/năm. Tuy nhiên, trong hai năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm tỉnh Bắc Giang cao nhất trong các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc.
Sản lượng điện thương phẩm năm 2019 đạt trên 3,5 tỷ kWh, tăng trưởng 25,45% so với năm 2018. Tăng trưởng điện thương phẩm năm 2020 của PC Bắc Giang đạt mức 16,01% so cùng kỳ.
Như vậy, với dự báo kết quả thực hiện điện thương phẩm giai đoạn 2016-2020 cho thấy, phải triển khai nhiều giải pháp trong đầu tư xây dựng, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang để đảm bảo cấp điện cho các phụ tải.
Theo ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, năm 2021, trên địa bàn Bắc Giang có 15 dự án 110 kV do EVNNPC làm chủ đầu tư và đang xem xét bổ sung một số dự án khác với khái toán đầu tư khoảng 1.860 tỷ đồng.
Bắc Giang là tỉnh có biến đổi lớn về nhu cầu phụ tải, nguyên nhân là do chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, dẫn đến nhiều khu công nghiệp cụm công nghiệp được mở rộng và tiếp tục phát triển mới,… nên phải điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh.
Do vậy, để đảm bảo đồng bộ, thống nhất thực hiện quy hoạch phát triển điện tại các tỉnh, thành phố, EVNNPC đã giao nhiệm vụ cho Giám đốc các Công ty Điện lực chịu trách nhiệm trong theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trên địa bàn đơn vị quản lý và báo cáo định kỳ với UBND tỉnh, thành phố, sở, ban ngành liên quan tại địa phương và Tổng công ty.
Tại Bắc Giang, Công ty Điện lực Bắc Giang đã kiện toàn bộ máy theo dõi và thực hiện công tác quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, qua đó thành lập Tiểu ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo tình hình vận hành, nhu cầu phụ tải,… để tham mưu đề xuất UBND tỉnh, Sở ban ngành địa phương, EVNNPC các giải pháp đảm bảo cấp điện cho các phụ tải và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang.
Ông Tuấn cũng cho biết, hiện nay, nhiều khách hàng sử dụng công suất lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đăng ký nhu cầu sử dụng công suất tại các khu công nghiệp Song Khê, Vân Trung, Vân Trung 2, Quang Châu, Hòa Phú, Lan Sơn…và theo quy hoạch được duyệt, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp nêu trên được cấp điện từ trạm biến áp 110 kV Song Khê, Vân Trung, Quang Châu, Sông Cầu, Bắc Lũng….
Do vậy, để đáp ứng nhu cầu phụ tải nêu trên, EVNNPC cũng đã khảo sát, đánh giá nhu cầu phụ tải và báo cáo UBND tỉnh Bắc Giang các giải pháp đảm bảo cấp điện cho các phụ tải và triển khai đầu tư các công trình lưới điện 220 kV, 110 kV tỉnh Bắc Giang để làm cơ sở triển khai thực hiện đầu tư các công trình điện.
EVNNPC đã tổ chức cuộc họp rà soát nhu cầu phụ tải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và xác định tập trung nguồn vốn, nhân lực và thực hiện các giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh đầu tư xây dựng các công trình điện cấp điện cho các phụ tải khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng, Vân Trung và Quang Châu.
Đến nay, EVNNPC đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình gồm: Lắp đặt máy biến áp T3 trạm biến áp 110kV Vân Trung, trạm biến áp 110 kV Song Khê 2 và nhánh rẽ, trạm biến áp 110 kV Quang Châu 2 và nhánh rẽ….
*Đẩy nhanh tiến độ
Để các dự án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ phục vụ việc đảm bảo cung cấp điện của EVNNPC, ông Tuấn đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang quan tâm chỉ đạo các các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện phối hợp trong phối hợp trong thỏa thuận tuyến cho các dự án đang chuẩn bị đầu tư và đăng ký kế hoạch sử dụng đất cho các dự án.
Hiện tại, với nhu cầu phụ tải khu vực tiếp tục đăng ký sử dụng công suất, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã yêu cầu ngành điện Bắc Giang cần rà soát và lập báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển điện lực trình Chính phủ, Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch một số công trình lưới điện 220 kV, 110kV trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Trong quy hoạch phát triển điện lực, EVNNPC cũng đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang xem xét báo cáo và kiến nghị Chính Phủ, Bộ Công Thương và EVN xem xét bổ sung các nguồn điện vào quy hoạch điện quốc gia đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030.
Theo đó, kiến nghị xây dựng trạm biến áp 220 kV Yên Dũng (2x250MVA), đưa máy biến áp AT1 vào vận hành năm 2022 và máy biến áp AT2 vào vận hành năm 2025 nhằm đảm bảo đủ nguồn điện cấp cho vùng phụ tải 1 (thành phố Bắc Giang, huyện Việt Yên và Yên Dũng); trình Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch các hạng mục lưới điện 110 kV một số dự án.
Ngoài ra, tỉnh xem xét tổ chức cắm mốc tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp 110 kV theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 được phê duyệt, nhằm xác định tọa độ, diện tích đất chiếm chỗ, loại đất hiện trạng,.. và địa điểm xây dựng các công trình lưới điện 110 kV tại địa phương để xây dựng kế hoạch sử dụng đất đất và dự phòng quỹ đất, tránh chồng chéo xây dựng các công trình hạ tầng trong khu vực.
Tổng công ty mong muốn UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo chính quyền địa phương hỗ trợ các Ban quản lý dự án của EVNNPC và Công ty Điện lực Bắc Giang trong công tác giải phóng mặt bằng, kế hoạch sử dụng đất, thỏa thuận hướng tuyến của các dự án, nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án; cùng với ngành điện giải quyết xử lý vi phạm hành lang lưới điện.
UBND tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện cho PC Bắc Giang phối hợp, tham gia làm việc với nhà đầu tư tại tỉnh để nắm được tiến độ và công suất phụ tải. Từ đó, có phương án đầu tư phù hợp, hiệu quả, yêu cầu phía nhà đầu tư có bảo lãnh vốn để đảm bảo trách nhiệm trong đầu tư dự án tại địa bàn tỉnh.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục