Ban hành Bản câu hỏi điều tra chống bán phá giá thép dự ứng lực

10:16' - 19/07/2023
BNEWS Bộ Công Thương vừa ban hành Bản câu hỏi về lượng và giá trị cho nhà sản xuất/ xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với cáp thép dự ứng lực từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Cục vừa từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc (mã vụ viêc: AD17).

Bộ Công Thương vừa ban hành Bản câu hỏi về lượng và giá trị cho nhà sản xuất/ xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với cáp thép dự ứng lực.

Trước đó, ngày 5 tháng 7 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1704/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc (mã vụ việc: AD17). Chi tiết về phạm vi, nội dung và thời hạn điều tra xem tại Quyết định số 1704/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo.

Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) đã gửi bản câu hỏi điều tra về lượng và giá trị cho tất cả doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài mà Cơ quan điều tra biết để trả lời bản câu hỏi điều tra. Thời hạn để trả lời bản câu hỏi điều tra là trước 17h00 ngày 23 tháng 8 năm 2023 (theo giờ Hà Nội).

 

Để đảm bảo quyền và lợi ích của mình, Cơ quan điều tra đề nghị tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài có liên quan tham gia, hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình điều tra. Nội dung bản trả lời sẽ là căn cứ để Cơ quan điều tra xem xét chọn mẫu giới hạn phạm vi điều tra trong trường hợp cần thiết.

Trong trường hợp Cơ quan điều tra không nhận được thông tin trả lời đúng hạn của các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài hoặc trong trường hợp thông tin cung cấp không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra sẽ sử dụng thông tin sẵn có để đưa ra kết luận theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý ngoại thương.

Các thông tin, số liệu cung cấp trong quá trình trả lời bản câu hỏi của Cơ quan điều tra và quyền tiếp cận thông tin vụ việc của các bên liên quan trong quá trình điều tra sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về bảo mật thông tin tại Điều 11 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Cách thức trả lời các phần trong bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình thức nộp và thời hạn nộp được hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi dành cho doanh nghiệp. Do đó, Cơ quan điều tra đề nghị doanh nghiệp đọc kỹ hướng dẫn trước khi trả lời và nộp bản trả lời đúng thời hạn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục