Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công thương

13:28' - 21/01/2023
BNEWS Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công thương sẽ phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về ngành công thương của các tổ chức, cá nhân.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 33/2022/TT-BCT về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công thương gồm Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành công thương và nội dung chỉ tiêu thống kê ngành thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật.


 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công thương là tập hợp các chỉ tiêu thống kê ngành, lĩnh vực công nghiệp và thương mại, là công cụ để thu thập và tổng hợp thông tin thống kê phục vụ chỉ đạo, điều hành của Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, xây dựng và hoạch định các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành.

Qua đó, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về ngành công thương của các tổ chức, cá nhân.
Hơn nữa, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công thương là cơ sở để phân công, phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê ngành công thương.
Đáng chú ý, đối với nhóm ngành, lĩnh vực công nghiệp được bổ sung thêm một số chỉ tiêu thống kê như số lượng chủng loại thiết bị dán nhãn năng lượng trên thị trường; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý; tiêu thụ năng lượng; suất tiêu hao năng lượng theo sản phẩm; cường độ năng lượng sơ cấp trên tổng sản phẩm trong nước; tỷ trọng giá trị xuất khẩu ngành công nghiệp công nghệ cao trong tổng giá trị ngành công nghệ cao. 

Ngoài ra, đã bỏ đi nhóm chỉ tiêu về nông thôn mới so với Thông tư 40/2016/TT-BCT.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04/02/2023 và thay thế cho Thông tư 40/2016/TT-BCT./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục