Bảng giá xe ô tô Mazda tháng 3/2020, ưu đãi một số phiên bản

07:03' - 06/03/2020
BNEWS Theo bảng giá xe ô tô Mazda tháng 3/2020, các mẫu xe Mazda2, Mazda3, Mazda6, Mazda CX-5, Mazda CX-8 và BT-50 đang có giá bán lẻ từ 514 triệu đến 1,399 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT).
Mazda CX-5 có mức ưu đãi cao nhất lên đến 50 triệu đồng

Dưới đây là chi tiết bảng giá xe ô tô Mazda niêm yết tháng 3/2020:

Mẫu xe/Phiên bản Công suất tối đa/
Mo men xoắn cực đai
Giá bán (VND)
Mazda2    
Mazda2 Deluxe 1496 cc
109Hp/6000rpm
141Nm/4000rpm
514.000.000
Mazda2 Deluxe - Soul Red Crystal 1496 cc
109Hp/6000rpm
141Nm/4000rpm
522.000.000
Mazda2 Luxury 1496 cc
109Hp/6000rpm
141Nm/4000rpm
564.000.000
Mazda2 Luxury - Soul Red Crystal
 
1496 cc
109Hp/6000rpm
141Nm/4000rpm
572.000.000
Mazda2 Sport Luxury
 
1496 cc
109Hp/6000rpm
141Nm/4000rpm
594.000.000
Mazda2 Sport Luxury - Soul Red Crystal
 
1496 cc
109Hp/6000rpm
141Nm/4000rpm
602.000.000
Mazda2 Sport Luxury (W)
 
1496 cc
109Hp/6000rpm
141Nm/4000rpm
604.000.000
Mazda2 Sport Luxuruy (W) - Soul Red Crystal
 
1496 cc
109Hp/6000rpm
141Nm/4000rpm
612.000.000
Mazda3    
Mazda3 Luxury 1496 cc
110Hp/6000rpm
144Nm/4000rpm
669.000.000
Mazda3 Luxury (W) 1496 cc
110Hp/6000rpm
144Nm/4000rpm
669.000.000
Mazda3 Luxury - Machine Grey/Snowflake White Pearl 1496 cc
110Hp/6000rpm
144Nm/4000rpm
673.000.000
Mazda3 Luxury (W) - Machine Grey/Snowflake White Pearl 1496 cc
110Hp/6000rpm
144Nm/4000rpm
673.000.000
Mazda3 Luxury (W) - Soul Red Crystal 1496 cc
110Hp/6000rpm
144Nm/4000rpm
677.000.000
Mazda3 Luxury - Soul Red Crystal 1496 cc
110Hp/6000rpm
144Nm/4000rpm
677.000.000
Mazda3 Premium 1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
750.000.000
Mazda3 Premium - Machine Grey/Snowflake White Pearl 1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
754.000.000
Mazda3 Premium - Soul Red Crystal 1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
758.000.000
Mazda3 Sport Luxury 1496 cc
110Hp/6000rpm
144Nm/4000rpm
699.000.000
Mazda3 Sport Luxury - Machine Grey/Snowflake White Pearl 1496 cc
110Hp/6000rpm
144Nm/4000rpm
703.000.000
Mazda3 Sport Luxury - Soul Red Crystal 1496 cc
110Hp/6000rpm
144Nm/4000rpm
707.000.000
All-New Mazda3 2.0L Signature Premium 1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
919.000.000
All-New Mazda3 2.0L Signature Luxury 1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
869.000.000
All-New Mazda3 1.5L Premium 1496 cc
110 HP/6000 rpm
146 Nm/3500 rpm
839.000.000
All-New Mazda3 1.5L Luxury 1496 cc
110 HP/6000 rpm
146 Nm/3500 rpm
769.000.000
All-New Mazda3 1.5L Deluxe 1496 cc
110 HP/6000 rpm
146 Nm/3500 rpm
719.000.000
All-New Mazda3 Sport 2.0L Signature Premium 1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
939.000.000
All-New Mazda3 Sport 2.0L Signature Luxury 1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
899.000.000
All-New Mazda3 Sport 1.5L Premium 1496 cc
110 HP/6000 rpm
146 Nm/3500 rpm
869.000.000
All-New Mazda3 Sport 1.5L Luxury 1496 cc
110 HP/6000 rpm
146 Nm/3500 rpm
799.000.000
All-New Mazda3 Sport 1.5L Deluxe 1496 cc
110 HP/6000 rpm
146 Nm/3500 rpm
759.000.000
Mazda6
Mazda6 Deluxe 1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
819.000.000
Mazda6 Deluxe - Machine Grey/Snowflake White Pearl 1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
823.000.000
Mazda6 Deluxe - Soul Red Crystal 1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
827.000.000
Mazda6 Luxury 1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
899.000.000
Mazda6 Luxury - Machine Grey/Snowflake White Pearl 1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
903.000.000
Mazda6 Luxury (W) 1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
904.000.000
Mazda6 Luxury - Soul Red Crystal 1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
907.000.000
Mazda6 Luxury (W) Machine Grey/Snowflake White Pearl 1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
908.000.000
Mazda6 Luxury (W) - Soul Red Crystal 1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
912.000.000
Mazda6 Premium 2488 cc
185 HP/5700 rpm 
250 Nm/3250 rpm
1.019.000.000
Mazda6 Premium - Machine Grey/Snowflake White Pearl 2488 cc
185 HP/5700 rpm 
250 Nm/3250 rpm
1.023.000.000
Mazda6 Premium - Soul Red Crystal 2488 cc
185 HP/5700 rpm 
250 Nm/3250 rpm
1.027.000.000
Mazda CX-5
Mazda CX-5 Deluxe 1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
899.000.000
Mazda CX-5 Deluxe - Machine Grey/Snowflake White Pearl 1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
903.000.000
Mazda CX-5 Deluxe (W) 1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
904.000.000
Mazda CX-5 Deluxe - Soul Red Crystal 1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
907.000.000
Mazda CX-5 Deluxe (W) - Machine Grey/Snowflake White Pearl 1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
908.000.000
Mazda CX-5 Deluxe (W) - Soul Red Crystal 1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
912.000.000
Mazda CX-5 Premium 2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
999.000.000
Mazda CX-5 Premium - Machine Grey/Snowflake White Pearl 2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
1.003.000.000
Mazda CX-5 Premium (W) 2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
1.004.000.000
Mazda CX-5 Premium - Soul Red Crystal 2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
1.007.000.000
Mazda CX-5 Premium (W) - Machine Grey/Snowflake White Pearl 1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
912.000.000
Mazda CX-5 Premium 2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
999.000.000
Mazda CX-5 Premium - Machine Grey/Snowflake White Pearl 2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
1.003.000.000
Mazda CX-5 Premium (W) 2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
1.004.000.000
Mazda CX-5 Premium - Soul Red Crystal 2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
1.007.000.000
Mazda CX-5 Premium (W) - Machine Grey/Snowflake White Pearl 2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
1.008.000.000
Mazda CX-5 Premium (W) - Soul Red Crystal 2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
1.012.000.000
Mazda CX-5 Premium AWD 2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
1.019.000.000
Mazda CX-5 Premium AWD - Machine Grey/Snowflake White Pearl 2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
1.023.000.000
Mazda CX-5 Premium AWD - Soul Red Crystal 2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
1.027.000.000
New Mazda CX-5 Deluxe 1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
899.000.000
New Mazda CX-5 Luxury 1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
949.000.000
New Mazda CX-5 Premium 1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
989.000.000
New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD 2488 cc
188 HP/6000 rpm
252 Nm/4000 rpm
1.019.000.000
New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD i-Activsense 2488 cc
188 HP/6000 rpm
252 Nm/4000 rpm
1.069.000.000
New Mazda CX-5 Signature Premium AWD i-Activsense 2488 cc
188 HP/6000 rpm
252 Nm/4000 rpm
1.149.000.000
Mazda CX-8
Mazda CX-8 Deluxe  
1.129.000.000
 
Mazda CX-8 Luxury 2488 cc
188 HP/6000 rpm
252 Nm/4000 rpm
1.199.000.000
Mazda CX-8 Premium 2488 cc
188 HP/6000 rpm
252 Nm/4000 rpm
1.349.000.000
Mazda CX-8 Premium AWD 2488 cc
188 HP/6000 rpm
252 Nm/4000 rpm
1.399.000.000
Mazda BT-50
BT-50 Standard 4x4 2198 cc
148 HP/3700 rpm
375 Nm/1500-2500 rpm
590.000.000
BT-50 Deluxe 4x2 2.2L
148 HP/3700 rpm
375 Nm/1500-2500 rpm
625.000.000
BT-50 Luxury 4x2 2.2L
148 HP/3700 rpm
375 Nm/1500-2500 rpm
664.000.000
BT-50 Premium 4x4 3.2L
197 HP/3000 rpm
470 Nm/1750-2500 rpm
749.000.000

Sau khi giảm giá 100 triệu đồng cho phiên bản Mazda CX-8 Premium (1 cầu và 2 cầu) và giảm 50 triệu đồng cho Mazda CX-8 Luxury và Mazda CX-8 Deluxe từ tháng 2/2020, bước sang tháng 3 này, Mazda Việt Nam tiếp tục ưu đãi từ 20 triệu đến 50 triệu đồng cho khách mua xe cho Mazda6 và Mazda CX-5, tùy vào mẫu xe và phiên bản.

Cụ thể, New Mazda CX-5 Luxury 2.0 là phiên bản được ưu đãi mạnh nhất với mức giảm 50 triệu đồng. Ba phiên bản New Mazda CX-5 Premium 2.0, Deluxe 2.0 và Signature 2.5 (bản 1 cầu) được giảm 40 triệu đồng mỗi phiên bản. Phiên bản cao cấp nhất là New Mazda CX-5 2.5 Signature (1 cầu và 2 cầu) với bộ tính năng an toàn i-Activsense cũng được giảm 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Mazda6 phiên bản Premium 2.5 cũng đang có mức ưu đãi lớn nhất bao gồm giảm 20 triệu đồng tiền mặt, tặng gói bảo hiểm bảo hành mở rộng 2 năm/50.000km, cùng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm/50.000km.

Mazda6 Luxury 2.0 cũng được ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt đi kèm gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm/50.000 km. Bên cạnh đó là Mazda6 Deluxe với quà tặng là gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm/50.000km.

Với Mazda BT-50 nhập khẩu từ Thái Lan hiện đang được Thaco phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản cũng được giảm giá 10 triệu đồng cho mỗi phiên bản, giá bán cho bản thấp cấp nhất chỉ từ 570 triệu đồng.

Điều đáng chú ý, để tạo điều kiện cho người tiêu dùng có nhiều lựa chọn về màu sắc cũng như giá bán, nhà sản xuất đã cho ra đời mỗi mẫu xe có nhiều phiên bản khác nhau, như Mazda3 có đến 22 phiên bản (cả 2019 và 2020), CX-5 đạt 26 phiên bản (cả 2019 và 2020), Mazda6 có 12 phiên bản.

Mỗi phiên bản cao cấp hay thấp cấp cũng như các trang bị tiện nghi trên xe và màu ngoại thất mà có thể chênh giá từ dăm triệu đến cả vài trăm triệu đồng.

Bảng giá xe Mazda trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Để có thông tin giá chính xác, khách hàng nên chủ động tới các đại lý gần nhất để tìm hiểu về giá, có thể có chương trình ưu đãi riêng của đại lý bán xe./.

Xem thêm:

>>Mazda3 và Mazda3 Sport ra mắt thị trường Việt chốt giá từ 719 triệu đồng

>>Bảng giá xe ô tô Ford tháng 3/2020, giảm giá đến 314 triệu đồng


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục