Bất chấp dịch, vốn đăng ký đầu tư vào Vĩnh Phúc vẫn tăng

18:05' - 23/09/2021
BNEWS Số vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng của năm 2021 lại tăng khá so với cùng kỳ năm 2020.

Theo báo cáo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến số doanh nghiệp thành lập mới không cao, song số vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng của năm 2021 lại tăng khá so với cùng kỳ năm 2020.

Điều đó cho thấy môi trường đầu tư tại Vĩnh Phúc vẫn đang hấp dẫn doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ước tính đến hết tháng 9/2021, toàn tỉnh Vĩnh Phúc cấp mới 10 dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) và điều chỉnh tăng vốn cho 2 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5.015,41 tỷ đồng; trong đó, cấp mới 4.848,51 tỷ đồng; tăng vốn 166,9 tỷ đồng,  đạt 108% về vốn đầu tư đăng ký so với kế hoạch đề ra.
Đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Vĩnh Phúc cấp mới cho 24 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 19 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 928,99 triệu USD; trong đó, cấp mới 840,91 triệu USD; tăng vốn 88,08 triệu USD, đạt 99% về vốn đầu tư đăng ký so với kế hoạch đề ra.
Trong 9 tháng của năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghệp tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện điều chỉnh giảm vốn đầu tư đăng ký cho 1 dự án FDI (Dự án Nanos Việt Nam – Khu công nghiệp Bá Thiện II) với tổng vốn đầu tư giảm từ 38,79 triệu USD xuống 38,49 triệu USD, do chủ đầu tư điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án phù hợp với phần vốn đã góp để thực hiện dự án.
Ban Quản lý các khu công nghệp tỉnh Vĩnh Phúc chấm dứt hoạt động cho 8 dự án theo đề nghị của chủ đầu tư, gồm: 7 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 15,25 triệu USD và 1 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 11 tỷ đồng.
Tính đến 15/9/2021, số dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc còn hiệu lực đạt 404 dự án, gồm 75 dự án vốn đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 19.428,61 tỷ đồng và 329 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 5.378,43 triệu USD.
Tính đến 15/9/2021 có 331 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (287 dự án FDI và 44 dự án DDI), chiếm 82% tổng số dự án đầu tư.

Trong số 73 dự án chưa đi vào hoạt động có 27 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 7% tổng số dự án; 41 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án chiếm 10% tổng số dự án và 5 dự án FDI  đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1% tổng số dự án.
Tính đến hết 15/9/2021, vốn thực hiện của các dự án FDI trên địa bàn Vĩnh Phúc đạt khoảng 2.935,39 triệu USD, đạt 55% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án. Dự án DDI trên địa bàn tỉnh vốn thực hiện của các dự án đạt 8.011,36  tỷ đồng, đạt 41% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.
Thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức ở Vĩnh Phúc và các tỉnh, thành trong cả nước. Không ít doanh nghiệp ở tỉnh khó khăn về nguồn lao động, tài chính, nguồn cung ứng thiết bị nguyên vật liệu sản xuất; thị trường tiêu thụ...

Tuy nhiên, chính quyền tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn đã có kinh nghiệm và đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả trong phòng, chống dịch, không để dịch COVID-19 lây lan rộng trên địa bàn.
Vĩnh Phúc đang kiên định thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, nhờ đó phần lớn các doanh nghiệp FDI vượt qua được khó khăn, nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định…

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục