BIDV sẽ chi trả cổ tức theo tỷ lệ 8,5%/cổ phiếu bằng tiền mặt

18:26' - 22/10/2016
BNEWS BIDV sẽ trả cổ tức theo tỷ lệ 8,5%/cổ phiếu bằng tiền mặt là thông tin vừa được lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) khẳng định tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
BIDV sẽ chi trả cổ tức theo tỷ lệ 8,5%/cổ phiếu bằng tiền mặt. Ảnh:TTXVN

Vì vậy, ngày 4/11 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu và đến 21/11/2016 sẽ thực hiện chi trả.

Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia của hơn 400 cổ đông, đại diện cho 24.042 cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 22/09/2016 (trong đó bao gồm 23.821 cổ đông cá nhân và 221 cổ đông tổ chức).

Đại hội đã xem xét và thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Điểm sửa đổi căn bản nhất được Đại hội thông qua là: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của BIDV. Theo đó, một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh này cũng đã được sửa đổi phù hợp.

Đại diện lãnh đạo BIDV cho biết, tổng tài sản của ngân hàng đạt 956 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với đầu năm.

Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 887 nghìn tỷ đồng; trong đó huy động vốn tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 754 nghìn tỷ đồng, tăng 14,22% so với đầu năm.

Cơ cấu huy động vốn chuyển biến tích cực theo hướng gia tăng nền vốn ổn định từ khách hàng dân cư.

Huy động vốn dân cư đạt trên 427 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, chiếm 57% tổng huy động vốn.

Đến hết 30/09/2016, tổng quy mô tín dụng và đầu tư của BIDV đạt trên 912 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt trên 698 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 12,7% so với đầu năm. Thị phần tín dụng đạt 13,6%, tăng 0,4% so với năm trước.

Bên cạnh đó, hiệu quả kinh doanh cải thiện so với cùng kỳ. Điều này thể hiện qua việc lợi nhuận trước thuế đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 71% kế hoạch năm; trong đó, thu dịch vụ ròng đạt 2.685 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trích lập dự phòng rủi ro đủ theo quy định và tỷ lệ nợ xấu là 1,72%.

Với những kết quả này, BIDV tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 gồm tăng trưởng tín dụng bám sát theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước giao khoảng 18%, huy động vốn tăng trưởng 19% và lợi nhuận trước thuế đạt 7.900 tỷ đồng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục