Bộ Công Thương phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2025

15:56' - 24/05/2024
BNEWS Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện trong Kế hoạch năm 2025.

Thực hiện Quyết định số 1228/QĐ-BCT ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện trong Kế hoạch năm 2025, Bộ Công Thương thông báo tổ chức tuyển chọn tổ chức và cá nhân có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ theo Danh mục của bộ.

 

Cụ thể, Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương và khoản 8, Điều 1 Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT.

Cùng đó, hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được tập hợp thành 1 bộ gồm: một hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 9 bản sao của hồ sơ gốc (mỗi bản đóng thành quyển và đóng dấu đỏ giáp lai), trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode (Times New Roman) theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 6909:2001), cỡ chữ 14 và 1 bản điện tử của hồ sơ (1 bản scan hồ sơ có đóng dấu, chữ ký định dạng PDF và 01 bản mềm định dạng Word/Excel, không đặt mật khẩu). Hồ sơ phải đóng gói trong 1 thùng/hộp có niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin liên quan.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ trước 17 giờ 00’ ngày 7 tháng 6 năm 2024. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Bộ Công Thương (trường hợp nộp trực tiếp).

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục