Bộ Giao thông Vận tải thúc 3 địa phương đẩy nhanh tiến độ thu phí không dừng

17:24' - 18/12/2020
BNEWS Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị 3 tỉnh, thành phố là Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Thái Bình đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí không dừng (ETC).

 

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến nay cơ bản tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc đã và đang đồng loạt triển khai thu phí điện tử không dừng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2020.
Tuy nhiên, hiện nay còn một số trạm thu phí do UBND Tp. Hồ Chí Minh (trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh), tỉnh Đồng Nai (trạm thu phí Đường tỉnh 768) và tỉnh Thái Bình (trạm thu phí Quốc lộ 39B) là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai còn chậm so với tiến độ yêu cầu.
Để đảm bảo hoàn thành đồng bộ hệ thống thu phí điện tử không dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và Thái Bình đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí do địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt tại các trạm chậm tiến độ nêu trên.
“Các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và mọi vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện. Trường hợp đến 31/12/2020, các trạm thu phí chưa chuyển sang thu phí điện tử không dừng, UBND các tỉnh, thành phố căn căn quy định tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng để xem xét thực hiện theo thẩm quyền", Bộ Giao thông Vận tải khẳng định.
Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp, hỗ trợ UBND các tỉnh, thành phố và các nhà cung cấp dịch vụ thu phí trong quá trình triển khai, đảm bảo tiến độ, đồng bộ, kết nối liên thông với hệ thống thu phí điện tử không dừng do Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai.
Dự án thu phí tự động không dừng do Bộ Giao thông Vận tải quản lý bao gồm 2 giai đoạn với tổng số 77 trạm thu phí. Đến thời điểm này, tiến độ các trạm này cơ bản đáp ứng yêu cầu.
Tuy nhiên, trong số 50 trạm do các tỉnh, thành phố quản lý, còn 7 trạm thuộc 3 tỉnh quản lý là Thái Bình, Tp. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tiến độ triển khai rất chậm, có nguy cơ không kịp tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là sau 31/21 tất cả các trạm thu phí phải vận hành thu phí tự động không dừng./.

>>Những địa phương nào chậm tiến độ dự án thu phí tự động không dừng?


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục