Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sắp phát hành 575 nghìn cổ phiếu

08:46' - 24/03/2021
BNEWS Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, ngày 31/1 tới đây Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sẽ phát hành 575.000 cổ phiếu, tương ứng 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành để thưởng cho người lao động và tăng vốn điều lệ.

Thời gian hạn chế hạn chế chuyển nhượng của số cổ phiếu này là 5 năm kể từ ngày chuyển nhượng cho người lao động. Trong 5 năm hạn chế chuyển nhượng, hết năm thứ ba sẽ có 20% số cổ phiếu thưởng được tự do chuyển nhượng, hết năm tư sẽ có thêm 20% cổ phiếu tự do chuyển nhượng và hết năm thứ 5 sẽ chuyển nhượng tự do 100% số cổ phiếu đã nhận.

Năm 2020, doanh thu của doanh nghiệp đạt 4.921 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 423 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,6% và 17,8% so với thực hiện trong năm 2019.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục