1. >

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Facebook Share

BNEWS.VN Năm 2019, Việt Nam tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đồ họa: Inphograpphic

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

70% số ly tại vườn ở làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) đã bung nở và phải thu hoạch sớm.

ncif