Cách đánh giá giải pháp kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu

08:00' - 09/09/2020
BNEWS Trường hợp nhà thầu chào vật tư không rõ quy cách nhưng đã bao gồm nhãn hiệu và mã hàng hóa thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ.

Trường hợp căn cứ hồ sơ dự thầu, bên mời thầu không xác định được nhà thầu chào loại vật tư nào thì không đủ căn cứ để đánh giá.

Ông Nguyễn Phương (Bà Rịa – Vũng Tàu) đề nghị cơ quan chức chức hướng dẫn xử lý tình huống sau:

Trong hồ sơ mời thầu phần giải pháp kỹ thuật có quy định rõ: Cung cấp tài liệu kỹ thuật để thể hiện rõ quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng của thiết bị sử dụng để xây dựng và lắp đặt cho công trình theo yêu cầu (không nêu rõ quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng, nhãn mác và nơi xuất xứ của bất kỳ vật tư, thiết bị nào hoặc có nhưng không phù hợp với yêu cầu sẽ không tính điểm mục này).

Có nhà thầu chào các vật tư, thiết bị nhưng chỉ nêu thương hiệu, không nêu rõ quy cách, thông số kỹ thuật theo yêu cầu và cũng không cung cấp tài liệu kỹ thuật chứng minh. Do đó khi đánh giá hồ sơ dự thầu phần này, chủ đầu tư đã không chấm điểm.

Ông Phương hỏi, chủ đầu tư có cần thiết yêu cầu nhà thầu làm rõ hay không? Nếu chủ đầu tư không chấm điểm mục này luôn thì có vi phạm gì không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu về giải pháp kỹ thuật được thực hiện theo quy định nêu trên.

Trường hợp nhà thầu chào vật tư không rõ quy cách nhưng đã bao gồm nhãn hiệu và mã hàng hóa thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ.

Trường hợp căn cứ hồ sơ dự thầu, bên mời thầu không xác định được nhà thầu chào loại vật tư nào thì không đủ căn cứ để đánh giá.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục