Cần Thơ đề nghị xây dựng cầu Ô Môn kết nối giao thông liên vùng

19:53' - 16/09/2021
BNEWS Thành phố Cần Thơ vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
Theo văn bản số 3944/UBND-XDĐT do Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường ký ngày 15/9, UBND thành phố Cần Thơ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận tổng hợp, hỗ trợ từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện đầu tư dự án cầu Ô Môn, với mục tiêu kết nối giao thông liên vùng từ Kiên Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp.
Dự án cầu Ô Môn nối quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ với huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Tổng mức đầu tư dự kiến 7.000 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương 2.500 tỷ đồng, ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác 4.500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2028 theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Sau khi được chấp thuận, thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp với tỉnh Đồng Tháp và các bộ, ngành Trung ương triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định.
Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối liên vùng cùng với việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế là những nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Tp. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trong giai đoạn 2021 - 2025, Cần Thơ dành các nguồn lực đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng; trong đó, tập trung đầu tư các dự án giao thông mang tính đột phá, kết nối liên vùng. Tuy nhiên, do nguồn lực đầu tư của thành phố còn hạn chế nên chưa đáp ứng yêu cầu.
Thành phố Cần Thơ hiện có hai cây cầu bắc qua sông Hậu gồm: cầu Cần Thơ kết nối với tỉnh Vĩnh Long có vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng và cầu Vàm Cống kết nối với tỉnh Đồng Tháp có vốn đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng. Hai cây cầu này nằm cách nhau khoảng 50 km./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục