Cần Thơ phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 7,57% trong năm 2021

18:09' - 30/11/2020
BNEWS Ngày 30/11, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó, Thành ủy Cần Thơ xác định chủ đề của năm 2021 là "Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ" và đề ra 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 8 chỉ tiêu về kinh tế, 6 chỉ tiêu về xã hội, 2 chỉ tiêu về môi trường, 2 chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng và 1 chỉ tiêu về an ninh - quốc phòng.
Một số chỉ tiêu đáng lưu ý như: Tăng trưởng kinh tế đạt 7,57%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 104 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế của thành phố: Khu vực nông nghiệp, thủy sản chiếm 7,05% - khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 33,07% - dịch vụ chiếm 53,88%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6% trong cơ cấu GRDP; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 61.300 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn 0,3%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 91%; phấn đấu xây dựng thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên, kết nạp 1.600 đảng viên mới...
Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nói trên, Thành ủy Cần Thơ đã đề ra 21 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó lĩnh vực phát triển kinh tế 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; lĩnh vực văn hóa xã hội 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính 4 nhiệm vụ, giải pháp và lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, năm 2021, Thành ủy tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện thành công các nội dung trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra, đến nửa đầu năm 2021 phải hoàn thành tất cả các nghị quyết chuyên đề cũng như các chương trình, đề án trọng tâm để có cơ sở chính trị thực hiện các nhiệm vụ quan trọng ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Thành ủy lãnh đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đảm bảo chất lượng, đồng thời tiến hành bồi dưỡng, quy hoạch, tiếp tục đẩy mạnh việc rèn luyện và luân chuyển cán bộ để phát huy tốt nhất năng lực cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng...
Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, trước mắt tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo phương pháp tích hợp tất cả các quy hoạch ngành khác nhau vào trong một quy hoạch - đây là nền tảng quan trọng để phát huy được tiềm năng, thế mạnh của thành phố trong phát triển lâu dài.

Thành phố cũng chuẩn bị thật kỹ các dự án trọng điểm để sẵn sàng triển khai thực hiện khi được bố trí vốn.

Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng như cải thiện vị trí năng lực cạnh tranh quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm rất quan trọng thành phố cần phải thực hiện trong năm 2021.
Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng tăng trưởng kinh tế của thành phố Cần Thơ vẫn đạt ở mức 2,2% so với năm 2019; có 6/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục