Chứng khoán Bảo Việt phát triển sản phẩm tài chính trên nền tảng công nghệ

15:15' - 28/06/2021
BNEWS Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025.

Chiến lược này sẽ được báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, với mục tiêu tổng thể là giữ vững vị thế công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường, cung cấp dịch vụ chứng khoán đa dạng trên nền tảng số. 

Công ty này cũng đặt mục tiêu tài chính trung bình giai đoạn 2021 - 2025 với doanh thu tăng trưởng 10 - 15%/năm; lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 7 - 8,5%/năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ bình quân giai đoạn này đạt 18%/năm, ước tính với quy mô vốn điều lệ 722 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu này, công ty này sẽ tập trung phát triển sản phẩm tại chính trên nền tảng công nghệ; phát triển các sản phẩm tài chính tích hợp dựa trên lợi thế về hệ sinh thái sản phẩm bao gồm bảo hiểm – ngân hàng - tài chính trong Tập đoàn Bảo Việt.

Bên cạnh đó, công ty hướng tới khai thác tệp khách hàng trong hệ sinh thái toàn Tập đoàn Bảo Việt.

Cùng với đó, hướng tới đầu tư hệ thống công nghệ thông tin để có phần mềm giao dịch thân thiện, nhiều tiện ích. Xây dựng sản phẩm tài chính trên nền công nghệ, áp dụng công nghệ e - KYC để mở được tài khoản online; tăng cường quản trị rủi ro khi hệ thống kết nối với các nhà cung cấp nền tảng số liệu, đặt lệnh độc lập (OPEN APIs); kết nối với các kênh thanh toán trực tuyến./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục