Chứng khoán Thiên Việt sắp trả cổ tức năm 2018

10:24' - 12/06/2019
Bnews Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt vừa thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2018.
Ngày 18/6 tới đây, Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 28,5%, trong đó trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3,5%.
Như vậy, ngoài số cổ tức bằng tiền, Chứng khoán Thiên Việt sẽ phát hành khoảng 14,92 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức và chia thưởng cho cổ đông tổng tỷ lệ 23,5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 149 tỷ đồng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục