Chuyển hai đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

21:08' - 15/05/2018
BNEWS Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý đề nghị của UBND tỉnh Thái Bình chuyển hai đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý đề nghị của UBND tỉnh Thái Bình chuyển hai đơn vị sự nghiệp công lập (Ban quản lý Bến xe khách huyện Tiền Hải và Ban quản lý Bến xe khách huyện Thái Thụy) thành công ty cổ phần, Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần. 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. 
Đối với Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Bình, đề nghị UBND tỉnh Thái Bình xem xét, quyết định các hình thức phù hợp để sắp xếp, nâng cao năng lực, hiệu lực đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện cổ phần hóa và tỷ lệ Nhà nước nắm giữ sau khi chuyển thành công ty cổ phần đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7/2018./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục