Cổ phiếu JVC bị loại khỏi rổ chỉ số VNSmallcap và VNAllshare

16:32' - 01/07/2021
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh vừa công bố loại bỏ trường hợp cổ phiếu JVC của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật thuộc rổ chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index.

Cụ thể, cổ phiếu JVC bị loại bỏ khỏi rổ chỉ số VNSmallcap và VNAllshare từ ngày 6/7. 

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số. 

Nguyên nhân cổ phiếu JVC bị loại bỏ khỏi rổ chỉ số VNSmallcap và VNAllshare do cổ phiếu JVC bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 1246/TB-SGDHCM ngày 29/6/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh quyết định đưa cổ phiếu JVC vào diện kiểm soát và bị hạn chế thời gian giao dịch, chỉ được giao dịch trong phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 6/7.

Căn cứ phương án khắc phục của doanh nghiệp, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát. 

cổ phiếu JVC bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế chua phân phối năm 2019 là âm hơn 1.015 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm kế tiếp 2020 âm hơn 76 tỷ đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục