Công tác dân vận đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển của đất nước

15:07' - 10/01/2018
BNEWS Sáng 10/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.
Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy cho biết, năm 2017, công tác dân vận của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang… đã đạt được nhiều kết quả tích cực; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo được quan tâm. Hoạt động phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận được đẩy mạnh.

Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai có hiệu quả. Ban Dân vận các cấp tích cực, chủ động hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng 6 Đề án Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.
Năm 2018, Ban Dân vận Trung ương xác định chủ đề công tác là Năm Dân vận chính quyền; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng lãnh đạo thực hiện công tác dân vận; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tập trung vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu cao nhất hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2018 và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo và những kết quả toàn diện trong công tác dân vận năm vừa qua; biểu thị sự đồng tình với các ý kiến phát biểu đã làm rõ, sâu sắc thêm những mô hình hay, cách làm hiệu quả, kinh nghiệm quý trong công tác dân vận.

Biểu dương các cán bộ làm công tác dân vận đã vượt qua khó khăn, lăn lộn với phong trào để vận động nhân dân, Thủ tướng cho rằng: Công tác dân vận trong toàn hệ thống dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo nên sức mạnh, sự đóng góp rất lớn vào sự phát triển đất nước. Những kết quả đã đạt được có sự đóng góp quan trọng của những người làm công tác dân vận. “Tuy nhiên, đó chỉ là các kết quả quan trọng bước đầu, không thể thỏa mãn non, đây là điều cực kỳ nguy hiểm.” – Thủ tướng nhấn mạnh.
Năm 2018, phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; nhiệm vụ đặt ra cho ngành dân vận rất nặng nề. Thủ tướng đề nghị, các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận. Theo đó, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cần được đổi mới.

Song song với việc vận động nhân dân, mỗi cán bộ, công chức cần là tấm gương mẫu mực để nhân dân noi theo; khắc phục bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm.
Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm khả thi, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết vấn đề bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở, nhất là vấn đề liên quan đến đất đai; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban cán sự đảng Chính phủ với Ban Dân vận Trung ương giai đoạn 2016 – 2021; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.
Thủ tướng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp tiến hành ký kết, tích cực triển khai thực hiện nội dung phối hợp năm 2018, tạo được chuyển biến thực sự trong xây dựng bộ máy hành chính liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân; lấy kết quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc; đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Các tỉnh, thành phố và Ban Dân vận cùng cấp thực hiện nghiêm việc sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cải cách tiền lương; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Các địa phương thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp.
Khẳng định việc chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, giảm thiểu sự chênh lệch giàu, nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; chủ động, kịp thời thông tin đến các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng về các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành, thông qua nhiều hình thức.

Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường tiếp xúc, đối thoại, thực hiện Quy chế phát ngôn, họp báo định kỳ, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, thông tin phản hồi về cơ chế, chính sách.
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với công tác dân vận và khẳng định sẽ phối hợp với Ban cán sự Đảng, Chính phủ để phối hợp, hướng dẫn Ban cán sự Đảng, UBND, Ban Dân vận các cấp triển khai cho Năm Dân vận chính quyền 2018 đạt nhiều kết quả tích cực.
Theo đồng chí Trương Thị Mai, trên thực tế, mối quan hệ giữa chính quyền và người dân không chỉ dừng lại ở việc ban hành, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, mà còn là đạo đức công vụ; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức thực sự tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng thời nhân dân cần tham gia giám sát hoạt động công vụ, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ công chức, qua đó góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với hệ thống hành chính nhà nước, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục