Công ty Thủy điện Ialy đặt mục tiêu sản xuất điện tăng 18%

09:55' - 13/03/2021
BNEWS Năm 2021, Công ty Thủy điện Ialy phấn đấu đạt sản lượng 4,907 tỷ kWh điện, tăng khoảng 18% so với năm 2020.

Năm 2021, Công ty Thủy điện Ialy đặt mục tiêu quản lý vận hành tin cậy, an toàn 3 nhà máy, tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa, phấn đấu đạt sản lượng 4,907 tỷ kWh điện, tăng khoảng 18% so với năm 2020.
Cụ thể, Nhà máy Thủy điện Ialy đạt 3,344 tỷ kWh, Nhà máy Thủy điện Sê San 3 là 1,199 tỷ kWh và Nhà máy Thủy điện Pleikrông là 364 triệu kWh.
Để thực hiện mục tiêu này, công ty yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch quản lý an toàn đập theo quy định; vận hành các hồ chứa tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa; vận hành đảm bảo an toàn hạ du trong quá trình xả lũ và trong mùa khô.
Công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, sản xuất; khai thác hiệu quả các phần mềm dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); xây dựng kế hoạch về sáng kiến, triển khai ngay từ đầu năm và phổ biến đến các đơn vị.

Các phân xưởng duy trì kỷ luật vận hành, thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về điều độ hệ thống điện, tuân thủ quy trình thao tác; sử dụng hiệu quả module phần mềm trong quản lý kỹ thuật.

Trong năm 2020, sản xuất tại 3 nhà máy của Công ty Thủy điện Ialy là 4,152 tỷ kWh, đạt 101% kế hoạch điều chỉnh. Công ty  thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, địa phương và Quỹ phát triển rừng Việt Nam với tổng số tiền phải nộp ước 786 tỷ đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục