Đà Nẵng quyết tâm đạt mục tiêu khôi phục tăng trưởng

14:45' - 02/07/2021
BNEWS Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”

Ngày 2/7, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 4 nhằm đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2021, bàn nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã thảo luận, thống nhất thông qua Nghị quyết của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thống nhất chủ trương, các nội dung dự thảo về Quy định bảo vệ bí mật nhà nước của Thành ủy.
Hội nghị đã thống nhất 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021. Cụ thể, Đà Nẵng tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế và thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là thực hiện phương châm “vaccine + 5K”.

Bên cạnh đó, thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảm bảo phù hợp với thực tế tình hình tại địa phương, đơn vị.
Đảng bộ thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, rà soát, đánh giá và thực hiện tốt các kịch bản tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách 6 tháng cuối năm và cả năm 2021.

Đồng thời, thành phố tiếp tục triển khai Quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch đã đề ra; triển khai Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn giao thông và trật tự xã hội; duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu và kiểm tra các cơ quan, địa phương, đơn vị theo kế hoạch.

Thành phố sé triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, nhất là sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy khi không tổ chức HĐND ở quận, phường.
Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, thành phố cần thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt được mục tiêu “khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”.

Cụ thể, UBND thành phố sớm báo cáo và đăng ký lịch làm việc với Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để đề xuất các cơ chế, chính sách mới và các phương án tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai, đầu tư nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố.

Đảng bộ, HĐND, UBND thành phố cần chuẩn bị tốt nội dung Báo cáo xin chủ trương, quan điểm của Bộ Chính trị về phương pháp, cách thức giải quyết các tồn tại của thành phố kéo dài nhiều năm đã được chỉ ra qua các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, các bản án và các vấn đề phát sinh khác.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng lưu ý các cấp, các ngành cần quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công và đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các công trình chậm tiến độ như: Dự án đường vành đai phía Tây, đường ĐH2, dự án nút giao thông cầu Trần Thị Lý...

Thành phố cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án mở rộng các bệnh viện và trung tâm y tế quận, huyện; dự án Nhà máy nước Hòa Liên; cấp chủ trương đầu tư dự án xử lý rác thải 650 tấn để khởi công dự án này trong tháng 7/2021.
Bí thư Nguyễn Văn Quảng đề nghị, trong quý III/2021, các cơ quan, ban ngành cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021; sớm hoàn thành Đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực để báo cáo các cấp có thẩm quyền;

Xin chủ trương xây dựng Đề án thành lập Khu phi thuế quan thành phố Đà Nẵng; hoàn thành thủ tục đầu tư 3 Khu công nghiệp mới Hòa Cầm (giai đoạn 2), Hòa Nhơn và Hòa Ninh.
Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2021, tuy dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các biện pháp vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ đó, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát; tình hình kinh tế - xã hội từng bước khôi phục và có sự phát triển trên một số lĩnh vực, nhất là thu hút đầu tư, thu ngân sách tăng khá; thị trường hàng hóa được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân.
Về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 109 tổ chức đảng (tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước) và 296 đảng viên (tăng 29,2%); giám sát 21 tổ chức đảng (giảm 80,7%) và 18 đảng viên (giảm 10%); thi hành kỷ luật 101 đảng viên vi phạm (tăng 98% so với cùng kỳ năm trước)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục